Een steeds vaker terugkerend verschijnsel: VOG-aanvragen

vog online aanvraag

Dat bedrijven en instanties nieuwe medewerkers en soms ook huidig personeel screenen, bijvoorbeeld via een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), dat is iets dat al vele jaren bekend is. In bepaalde situaties is dit zelfs wettelijk verplicht. Het laten aanvragen van een VOG door nieuwe medewerkers heeft de laatste jaren echter duidelijk een vlucht genomen. Tegenwoordig worden er in Nederland jaarlijks meer dan een miljoen VOG-aanvragen gedaan. Tien jaar geleden waren dit er nog honderdduizenden minder. Het is wat dat betreft maar goed dat je voor je VOG-aanvraag niet meer per se naar het gemeentehuis moet. Een VOG online aanvraag is heden ten dage binnen de kortste keren ingediend. Deze opgelegde verplichting hoeft daarom niemand veel tijd te kosten, al kan niet ontkend worden dat men er bij beoordelingsinstantie Justis druk mee is.

vog online aanvraag

In deze situaties ontvang je je VOG

Wanneer je je VOG aanvraagt, dan hoop je natuurlijk je aanvraag een positief vervolg zal krijgen. Meestal kun je zelf prima voorspellen wat het resultaat zal zijn. Bij Justis gaat men een kijkje nemen in je justitiële verleden. Wanneer je nooit een strafbaar feit hebt begaan, dan zit je goed: je VOG krijg je dan altijd. Heb je weleens een overtreding begaan, maar is deze niet op het strafblad terechtgekomen, dan zit je ook veilig. En ook bij aantekeningen op het strafblad kun je nog steeds je VOG krijgen, mits het delict buiten de terugkijktermijn valt of het delict niet relevant is voor de functie waarop je solliciteert.